Jan Lontkowski

Ptakami interesuje się od dziecka. Prowadził badania ptaków śpiewających w Puszczy Białowieskiej potem orlika grubodziobego w ramach programu Life - ochrona w Dolinie Biebrzy. Od 25 lat jest członkiem Komisji Faunistycznej, Komitetu Ochrony Orłów od samego jego istnienia. Obecnie zajmuje się głównie ptakami drapieżnymi: ich ochrona, migracjami i identyfikacja. I to za nimi podróżuje najczęściej: do południowej Europy, na Bliski Wschód i do północnej Ameryki.  

Posted in Ludzie, Polish Bird Fair.