Michał Przybysz

Współwłaściciel Klubu Podróży Horyzonty, ukończył fizykę i leśnictwo, ale żadna z tych dziedzin nie stała się dla niego taką pasją jak podróżowanie i bliski kontakt z przyrodą. Szczególnie interesują go ptaki, chociaż nie jest obrączkarzem (zaobrączkował w życiu tylko żonę - Lucynę). Prowadzi wycieczki po ulubionych zakątkach przyrodniczych Europy - Andaluzji, Islandii, Skandynawii.

Posted in Ludzie, Polish Bird Fair.