Michał Skakuj

dr Michał Skakuj autor ilustracji do książek i czasopism, łączy pasję ornitologa z lotnictwem, ekspert bezpieczeństwa ruchu lotniczego, wice-przewodniczący Komitetu ds. Zderzeń Statków Powietrznych ze Zwierzętami działającego przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, autor Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, wice-przewodniczący, dyrektor ds. ekologii World Birdstrike Association międzynarodowej organizacji ekspertów zajmujących się zagrożeniami środowiskowymi w lotnictwie cywilnym i wojskowym.

Posted in Ludzie, Polish Bird Fair.