Okolicznościowy epigramat optyczny

Wymyślił i spisał: Sławomir Przybyłowicz

Wymyśliła i zilustrowała: Hanna Sztwiertnia

Posted in Lornetki, Ludzie, Polish Bird Fair and tagged , , , , , , , .