Tadeusz Stawarczyk

Dyrektor Muzeum Przyrodniczego oraz profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Przewodniczący Komisji
Faunistycznej. W badaniach ornitologicznych zajmował się ptakami siewkowymi, blaszkodziobymi,
a ostatnio koncentruje się na ekologii i behawiorze ptaków tropikalnych. Miłośnik tropików. Jeden
z prekursorów metodycznych obserwacji na zbiornikach zaporowych.

Posted in Ludzie, Polish Bird Fair.