Targi PBF 2018

Polish Bird Fair – Polskie Targi Ornitologiczne to planowany na 21-23 września zjazd terenowy, w którym uczestniczyć będzie około 200 obserwatorów ze stowarzyszeń i kół ornitologicznych z całej Polski. Liczymy także na zainteresowanie mieszkańców okolicznych miejscowości, a także gości zza południowej granicy kraju – z Czech i Słowacji. Po premierowych targach w Nysie, nad Zbiornikami Nyskim i Otmuchowskim oraz ubiegłorocznych w Księżych Młynach, nad Zbiornikiem Jeziorsko, w tym roku wydarzenie odbędzie się po raz trzeci w historii. Uczestnikom towarzyszyć będą także przedstawiciele wielu firm z branży optycznej jak również innych związanych z usługami dla przyrodników-terenowców. Podczas wydarzania prezentowane będą urządzenia i sprzęt terenowy, udostępniony przez sponsorów i delegacje firm partnerskich prezentujących usługi związane z podróżami i inną działalnością w terenie. W programie wydarzenia znajdują się także spotkania z członkami Komisji Faunistycznej, panel dyskusyjny oraz spotkania integracyjne.

Obserwacje i fotografia podróżnicza.

Specyfika dalekodystansowych obserwacji nad rozległymi zbiornikami stawia sprzętowi optycznemu bardzo wysokie wymagania. To sprawia, że rozległy zbiornik zaporowy Jeziorsko jest szczególnie atrakcyjnym miejscem do testowania sprzętu obserwacyjnego i fotograficznego i to jest głównym założeniem organizowanych targów. Dwa wieczory w trakcie wydarzenia poświęcone będą obserwacjom rzadkości oraz fotografii podróżniczej.

Z punktu widzenia najbardziej zaawansowanych obserwatorów, to właśnie tematyka rozpoznawania rzadkich ptaków jest jednym z najważniejszych aspektów poszerzania swojej wiedzy i z tego względu przewija się w całym programie targów. Tego również dotyczą dyskusje nad powołaniem kapituły, wybierającej obserwacje, a w przyszłości też obserwatora roku.

Drugim tematem wiodącym jest turystyka przyrodnicza i wiążąca się z tym fotografia podróżnicza. Obserwatorzy ptaków w zależności od upodobań posługują się albo techniką fotografowania przez lunetę (digiscoping) albo używają klasycznych teleobiektywów. Środowisko bardzo entuzjastycznie przyjęło digiscoping, porzucając dotychczasowe techniki. W ostatnich latach jednak trend ten chyba wyhamował i powracanie do fotografii klasycznej wydaje się zauważalne. Stało się to albo za sprawą większej dostępności długich teleobiektywów, albo też rosnących oczekiwań co do jakości zdjęć. Warsztatom zarówno dotyczącym fotografii jak i digiscopingu poświęcony będzie program dzienny spotkania.

Przyjedź.

Liczymy, że targi Polish Bird Fair odwiedzą pasjonaci ornitofauny, fotografii przyrodniczej zorientowani na obserwacjach terenowych; amatorzy i profesjonaliści w zakresie obserwacji lunetowych wspomaganych klasycznymi technikami fotograficznymi z użyciem długich teleobiektywów jak i technikami digiscopingowymi oraz studenci renomowanych polskich uczelni zrzeszeni w kołach naukowych, nastawieni na rozwój pasji, samodoskonalenie oraz poszerzenie wiedzy z zakresu ornitologii i technik obrazowania optycznego.

Mamy nadzieję, że pojawią się również profesjonaliści zajmujący się zawodowo przyrodą, tacy jak: naukowcy, leśnicy, pracownicy parków narodowych i krajobrazowych, osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie inwentaryzacji przyrodniczych. Wydarzenie będzie częściowo otwarte dla lokalnej społeczności.

Patroni wieczorów:

Wspierają nas:

50
dostępnych pakietów premium
0
dostępnych pakietów podstawowych

Dojazd na Polish Bird Fair.

Targi Polish Bird Fair odbywają się nad Zbiornikiem Jeziorsko, leżącym na centralnej Polsce, na północ od Sieradza. Do Sieradza można dotrzeć od wschodu S8 i krajową 83 od strony Łodzi, od zachodu krajową 12 od strony Kalisza, od północy krajową 83 od Turka zaś od południa S8 od Wrocławia.
Poszczególne części targów PBF będą miały w ośrodku w Sieradzu nad Wartą oraz w Pęczniewie nad Jeziorskiem.