Polish Bird Fair nad Jeziorskiem

Polish Bird Fair - Weekend z Komisją Faunistyczną

Polish Bird Fair – Weekend z Komisją Faunistyczną to zaplanowany na 20-22. października zjazd terenowy, na który zapraszamy obserwatorów ze stowarzyszeń i kół ornitologicznych z całej Polski. Liczymy także na zainteresowanie mieszkańców okolicznych miejscowości. W programie wydarzenia znajdują się także spotkania z Komisją Faunistyczną, panel dyskusyjny, oraz spotkanie integracyjne. Podczas wydarzania prezentowane będą urządzenia i sprzęt terenowy, udostępniony przez sponsorów i delegacje firm partnerskich prezentujących usługi związane z podróżami i inną działalnością w terenie. Towarzyszyć im będą także przedstawiciele wielu firm z branży optycznej jak również innych związanych z usługami dla przyrodników-terenowców.

Harmonogram

Wieczór Rzadkości

piątek, 20 października, godzina 19.30, ośrodek Vantur, Księże Młyny
 1. Zapowiedź książki “Rzadkie ptaki Polski” – Tadeusz Stawarczyk
 2. Oznaczanie drapieżników w locie nie zawsze jest łatwe... – Jan Lontkowski
 3. Rozpoznawanie drobnych i mniej drobnych ptaków w locie – Michał Skakuj
 4. Rzadkie mewy oczekiwane w Polsce – Marcin Faber
 5. Propozycja powołania kapituły ptasiarza roku – Marek Zarzycki

Targi Polish Bird Fair - dzień pierwszy

sobota, 21 października, Jeziorsko
 1. Godziny poranne – wyjście w teren na obserwację ptaków
 2. Prezentacje sprzętu optycznego w pawilonach nad jeziorem w godzinach od 11 do 16: Porównania lunet w terenie i catering

Wieczór podróżników

sobota, 21 października, godzina 18.30, ośrodek Vantur, Księże Młyny
 1. Relacje z podróży w kraju i zagranicą – spostrzeżenia
 2. Ptaki na krańcach świata - wyprawy na ptaki z Klubem Podróży Horyzonty
 3. Polska jako cel wycieczek zagranicznych ornitologów – Felix Felger
 4. Co przeoczyliśmy, czyli jakie gatunki powinny być na liście krajowej – Paweł Malczyk
 5. Podsumowanie targów i dyskusja o ich przyszłości – Marek Zarzycki

Targi Polish Bird Fair - dzień drugi

niedziela, 22 października, Jeziorsko
 1. Godziny poranne – wyjście w teren na obserwację ptaków
 2. Prezentacje sprzętu optycznego: Porównania lornetek w terenie i dostęp do schronienia przed deszczem w pawilonie w wybranym miejscu

Najważniejsze miejsca podczas targów

 1. Ośrodek Vantur - Księże Młyny - baza noclegowa oraz miejsce spotkań integracyjnych
 2. Plaża w Brzegu i Siedlątkowie - lokalizacje punktów obserwacji terenowych
 3. Plaża w Tomisławicach i Brodni - lokalizacja obserwacji terenowych
 4. Tama na zbiorniku Jeziorsko - lokalizacja obserwacji terenowych

Dokładne miejsca lokalizacji obserwacji terenowych oraz targów zostaną przedstawione w trakcie targów, ze względu na ustalenie poziomu wód w dniach, kiedy odbędą się targi Polish Bird Fair.

Partnerzy wydarzenia

Wsparcie medialne

Organizatorzy

Za inicjację wydarzenia odpowiada dr Marek Zarzycki. Ornitolog amator związany z Wrocławiem, zajmujący się także rynkiem sprzętu optycznego. Jest on aktywnym członkiem wielu organizacji, w tym współzałożycielem Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego, a później jego wiceprzewodniczącym. Trzon merytoryczny wieczornych prelekcji stanowią wystąpienia członków Komisji Faunistycznej. Stroną organizacyjną zajmuje się Oskar Uchański oraz grupa wolontariuszy Sekcji Ornitologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Łódzkiego.

Posted in Ludzie, Polish Bird Fair.