Harmonogram Polish Bird Fair

Polish Bird Fair

Polskie Targi Ornitologiczne Polish Bird Fair odbędą się 1 i 2 października 2016 i będą miały miejsce w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych przy ulicy Rodziewiczówny 1 w Nysie.  Zakwaterowanie jest w Domu Misyjnym Księży Werbistów przy ul. Rodziewiczówny 15.

Piątek, 30 września 2016 - wycieczka objazdowa

Wycieczka jest skierowana do zaawansowanych obserwatorów ptaków spoza Śląska i wraz z udzialem w targach umożliwia odwiedzenie pozostałych dużych zbiorników zaporowych w regionie. Rozpoczyna się w południe we Wrocławiu skąd obserwatorzy wraz z przewodnikiem pojada nad Zbiornik Mietkowski obserwować ptaki do wieczora. Po wycieczce uczestnicy zostaną przewiezieni na kolacje do Nysy.

Liczba miejsc ograniczona [0 wolnych miejsc]

Piątek, 30 września 2016 - wieczór spotkań

16.00-19.00           Przyjazd uczestników wydarzenia do miejsc zakwaterowania

18.00-19.00           Przerwa na kolację

20.00-                     Wieczorne spotkanie integracyjne w wybranym z miejsc, omówienie zasad uczestnictwa w targach

sobota, 1 października 2016 - obserwacje

06.00-08.00           Fakultatywnie obserwacje rozlotu gęsi z noclegowisk

09.00-10.00           Śniadanie

10.00-13.00           Sesja dyskusyjna o stanie prac nad monografią „Awifauna Śląska”, prof. Andrzej Dyrcz

1: Metody zbierania danych o ptakach Śląska – prof. Tadeusz Stawarczyk i Bartek Smyk

2: Prezentacja nowości Nikon – Marcin Górko

3: Obserwacje ptaków na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie

4: Najmniej i najlepiej poznane regiony i ptaki Śląska - Paweł Kołodziejczyk

5: Klub Podróży Horyzonty: Przyroda Spitsbergenu - Witold Muchowski i Piotr Malik

13.30-14.30           Przerwa obiadowa

15.00-17.00           Terenowe porównanie lunet ornitologicznych

18.00-19.00           Kolacja

19.00-20.00           Nocne rozmowy o ptakach i podróżach

20.00-22.00           Spotkanie integracyjne

niedziela, 2 października 2016

06.00-08.00          Fakultatywnie obserwacje rozlotu gęsi z noclegowiska

09.00-10.00           Śniadanie

10.00-13.00           Wykłady z okazji Europejskich Dni Ptaków:

1: Sylwetki przedwojennych nyskich ornitologów –  Łukasz Szeląg

2: Czym jest faunistyka: największe rzadkości na zbiornikach zaporowych na przestrzeni lat – prof. Tadeusz Stawarczyk

3: Jak i po co jechać w tropiki – Artur Bujanowicz

4: Program ochrony przyrody dla zbiorników zaporowych – Jakub Szymczak

5: Przeloty i zimowanie gęsi na Śląsku – Bartek Smyk

6: Rozstrzygnięcie konkursu dla amatorów z okazji Europejskich Dni Ptaków

13.00-14.30           Przerwa obiadowa i Walne Zgromadzenie Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego

14.00-18.30           Wycieczki i dalsze obserwacje

Niedziela - wycieczka objazdowa

Wycieczka jest skierowana do zaawansowanych obserwatorów ptaków spoza Śląska i nie zmotoryzowanych. Wraz z udzialem w targach umożliwia odwiedzenie pozostalych dużych zbiorników zaporowych w regionie. Rozpoczyna się po zakończeniu targów ok. 13 w Nysie skąd obserwatorzy wraz z przewodnikiem pojada nad Zbiornik Turawski obserwować ptaki do wieczora. Po zakończonej obserwacji zostaną przewiezieni na dworzec w Opolu.

Liczba miejsc ograniczona [5 wolnych miejsc]