Polish Bird Fair.

Polskie Targi Ornitologiczne to planowany na początek października zjazd terenowy, w którym uczestniczyć będzie około 100 obserwatorów ze stowarzyszeń i kół ornitologicznych z rejonu Dolnego i Górnego Śląska oraz Małopolski. Towarzyszyć im będą także przedstawiciele wielu firm z branży optycznej jak rowniez innych zwiazanych uslugami dla przyrodników-terenowców. Liczymy także na zainteresowanie mieszkańców okolicznych miejscowości.
Podczas wydarzenia prezentowane będą urządzenia i sprzęt terenowy, w tym fotograficzny udostępniony przez sponsorów i delegacje firm partnerskich prezentujących usługi związane z podróżami i inną działalnością w terenie. W programie wydarzenia znajdują się także warsztaty fotografii przyrodniczej, seminarium specjalistyczne i panel dyskusyjny, oraz spotkanie integracyjne. Zdjęcia konkursowe opublikowane zostaną na stronach organizatorów wydarzeń i podmiotów zależnych oraz przygotowany zostanie kalendarz-album fotograficzny.

Migracje ptaków.

W tym roku wydarzenie odbędzie się po raz pierwszy i połączone będzie z Europejskimi Dniami Ptaków. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będzie „Migracje ptaków”. Przelot i zimowanie gęsi na Śląsku jest powszechnie znany nawet wśród laików. Jednak oni często nie do końca zdają sobie sprawę z jego masowego charakteru. Na Śląsku zimuje do 50,000 tych ptaków, zaś w czasie przelotu jesiennego i wiosennego liczebności te bywają dwukrotnie wyższe. Największym skupiskiem gęsi są zbiorniki zaporowe na Nysie Kłodzkiej, a zwłaszcza Zbiornik Otmuchowski (stąd lokalizacja wydarzenia w Nysie) oraz Stawy Milickie. Podczas przelotu gęsi żerują na polach uprawnych, nocują zaś na tafli zbiorników wodnych. Na noclegowiska przybywają około zmroku natomiast o świcie opuszczają je masowo udając się na pola. Ze względu na słabe oświetlenie o tej porze dnia i roku obserwacje gęsi są niezwykle wymagające wobec sprzętu optycznego. Dodatkowo, ze względu na polowania, ptaki te są bardzo płochliwe, co powoduje konieczność obserwacji z dystansu. Takie założenia sprawiają, ze zbiorniki zaporowe są szczególnie atrakcyjnym miejscem do testowania najlepszych lunet i to jest głównym założeniem organizowanych targów.

Przyjedź.

Liczymy, że targi Polish Bird Fair odwiedzą pasjonaci ornitofauny, fotografii przyrodniczej zorientowani na obserwacjach terenowych; amatorzy i profesjonaliści w zakresie obserwacji lunetowych wspomaganych klasycznymi technikami fotograficznymi z użyciem długich teleobiektywów jak i technikami digiscopingowymi oraz studenci renomowanych polskich uczelni zrzeszeni w kołach naukowych, zorientowani na rozwój pasji, samodoskonalenie oraz poszerzenie wiedzy z zakresu ornitologii i technik obrazowania optycznego.

Mamy nadzieję, że pojawią się również profesjonaliści zajmujący się zawodowo przyrodą, tacy jak: naukowcy, leśnicy, pracownicy parków narodowych i krajobrazowych, osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie inwentaryzacji przyrodniczych. Wydarzenie będzie częściowo otwarte dla lokalnej społeczności.

Wspierają nas:

Partnerzy honorowi i medialni:

Więcej o nas.

Za inicjację wydarzenia odpowiada dr Marek Zarzycki. Ornitolog amator zajmujący się także rynkiem sprzętu optycznego. Jest on aktywnym członkiem wielu organizacji, w tym współzałożycielem Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego, a później jego vice-przewodniczącym. Stroną organizacyjną zajmuje się Oskar Uchański i Łukasz Szeląg wraz ze Śląskim Towarzystwem Ornitologicznym, Górnośląskim Kołem Ornitologicznym oraz Studenckim Naukowym Kołem Ornitologów przy Uniwersytecie Wrocławskim. W organizacji wydarzenia uczestniczy też lokalna grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Dojazd na Polish Bird Fair.

Targi Polish Bird Fair odbywają się w Nysie, leżącym na południu Polski mieście. Do Nysy można dotrzeć od wschodu krajową 46 od strony Opola lub od północy krajową 8 z Wrocławia do Kłodzka a następnie 46 kierując się na Nysę.
Wydarzenie będzie miało miejsce w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych przy ulicy Rodziewiczówny 1 w Nysie.